Skip to content
חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מטיילים לזכרם בצפון

בישראל יש אלפי תצפיות ושבילים וחלקם מוקדשים לגיבורים שנפלו בזמן שירותם הצבאי או בזמן הגנה על המולדת. בכל אחד מבין המקומות האלה ישנה הנצחה של היקר מכל. כאן תוכלו למצוא ריכוז באיזור צפון על נקודות עניין, תצפיות, מסלולים, מעיינות ואנדרטאות שדרכם אפשר להכיר את סיפור חייהם של הנופלים ואת גבורתם ובכך להיות חלק בהנצחתם לנצח. 

לזכרם ברמת הגולן

אנדרטת זיכרון עוז 77 עמק הבכא - מלחמת יום הכיפורים
אנדרטת זיכרון עוז 77 עמק הבכא - מלחמת יום הכיפורים
חניון אשמורה – חניון הדרדרה למרגלות הגולן
חניון אשמורה – חניון הדרדרה למרגלות הגולן
הר בנטל
טיול תצפית הר בנטל ובית הקפה קופי ענן
דיר עזיז ומעיין עין כנף
דיר עזיז ומעיין עין כנף
אנדרטת זיכרון עוז 77 עמק הבכא - מלחמת יום הכיפורים
אנדרטת זיכרון עוז 77 עמק הבכא - מלחמת יום הכיפורים
חניון אשמורה – חניון הדרדרה למרגלות הגולן
חניון אשמורה – חניון הדרדרה למרגלות הגולן
הר בנטל
טיול תצפית הר בנטל ובית הקפה קופי ענן
דיר עזיז ומעיין עין כנף
דיר עזיז ומעיין עין כנף
מצפה גדות
מצפה גדות
מצפה גולני תל פאחר וציר הנפט בחלקו הצפוני
מצפה גולני תל פאחר וציר הנפט בחלקו הצפוני
טיילת חצבים - מצפה גור ועין שקף - קצרין
טיילת חצבים קצרין
עין דיבשה
עין דיבשה – טיול הליכה במים לכל המשפחה
מצפה גדות
מצפה גדות
מצפה גולני תל פאחר וציר הנפט בחלקו הצפוני
מצפה גולני תל פאחר וציר הנפט בחלקו הצפוני
טיילת חצבים - מצפה גור ועין שקף - קצרין
טיילת חצבים קצרין
עין דיבשה
עין דיבשה – טיול הליכה במים לכל המשפחה
שביל אלי כהן ברמת הגולן – האיש שלנו בדמשק
שביל אלי כהן ברמת הגולן – האיש שלנו בדמשק
אנדרטת כוח נתי ברמת הגולן – מצפה כוח נתי
אנדרטת כוח נתי ברמת הגולן – מצפה כוח נתי
אנדרטת הנגמ"ש התאנה והארז – מלחמת יום הכיפורים
אנדרטת הנגמ"ש התאנה והארז – מלחמת יום הכיפורים
אנדרטת הזיכרון בתל א סאקי – מלחמת יום הכיפורים
אנדרטת הזיכרון בתל א סאקי – מלחמת יום הכיפורים
שביל אלי כהן ברמת הגולן – האיש שלנו בדמשק
שביל אלי כהן ברמת הגולן – האיש שלנו בדמשק
אנדרטת כוח נתי ברמת הגולן – מצפה כוח נתי
אנדרטת כוח נתי ברמת הגולן – מצפה כוח נתי
אנדרטת הנגמ"ש התאנה והארז – מלחמת יום הכיפורים
אנדרטת הנגמ"ש התאנה והארז – מלחמת יום הכיפורים
אנדרטת הזיכרון בתל א סאקי – מלחמת יום הכיפורים
אנדרטת הזיכרון בתל א סאקי – מלחמת יום הכיפורים
יד לשבעה – אתר הנצחה בדרום רמת הגולן
יד לשבעה - אתר הנצחה
חניון לילה ואנדרטת חטיבת פלס"ר 7 - בוקעתא
חניון לילה ואנדרטת חטיבת פלס"ר 7 - בוקעתא
אנדרטת חטיבת מילואים 679 ויער הלוחמים
אנדרטת חטיבת מילואים 679 ויער הלוחמים
חניון לילה ואתר הנצחה לחללי גדס"ר 134
חניון לילה ואתר הנצחה לחללי גדס"ר 134
יד לשבעה – אתר הנצחה בדרום רמת הגולן
יד לשבעה - אתר הנצחה
חניון לילה ואנדרטת חטיבת פלס"ר 7 - בוקעתא
חניון לילה ואנדרטת חטיבת פלס"ר 7 - בוקעתא
אנדרטת חטיבת מילואים 679 ויער הלוחמים
אנדרטת חטיבת מילואים 679 ויער הלוחמים
חניון לילה ואתר הנצחה לחללי גדס"ר 134
חניון לילה ואתר הנצחה לחללי גדס"ר 134
אנדרטת עוצבת סער – חטיבה 7
אנדרטת עוצבת סער – חטיבה 7
עין שוקו – מעיין התאנה
עין שוקו – מעיין התאנה
שביל אלי כהן ברמת הגולן – האיש שלנו בדמשק
המפקדה הסורית בקוניטרה
בשבילם – מסלול לזכר הנופלים ביער מרום גולן
בשבילם – מסלול לזכר הנופלים ביער מרום גולן
אנדרטת עוצבת סער – חטיבה 7
אנדרטת עוצבת סער – חטיבה 7
עין שוקו – מעיין התאנה
עין שוקו – מעיין התאנה
שביל אלי כהן ברמת הגולן – האיש שלנו בדמשק
המפקדה הסורית בקוניטרה
בשבילם – מסלול לזכר הנופלים ביער מרום גולן
בשבילם – מסלול לזכר הנופלים ביער מרום גולן
מצפה עמרי טל
מצפה עמרי טל
אתר הנצחה לזכר משה ויזל ז"ל
אתר הנצחה לזכר משה ויזל ז"ל
עין צנובר גן ראובן
גן לאומי עין צנובר גן ראובן
אנדרטת הג'יפ ברמת הגולן
אנדרטת הג'יפ ברמת הגולן
מצפה עמרי טל
מצפה עמרי טל
אתר הנצחה לזכר משה ויזל ז"ל
אתר הנצחה לזכר משה ויזל ז"ל
עין צנובר גן ראובן
גן לאומי עין צנובר גן ראובן
אנדרטת הג'יפ ברמת הגולן
אנדרטת הג'יפ ברמת הגולן
שביל אורי אילן
שביל אורי אילן
עין אי"ה – עין איה - מעיין עם נוף למשולש הגבולות
עין אי"ה - מעיין עם נוף למשולש הגבולות
עין מימון ועין חשק – מעיינות במורדות רמת הגולן
עין מימון ועין חשק
גלעד הנצחה לזכרם של חללי חטיבת גולני – בית המכס העליון
גלעד הנצחה לזכרם של חללי חטיבת גולני – בית המכס העליון
שביל אורי אילן
שביל אורי אילן
עין אי"ה – עין איה - מעיין עם נוף למשולש הגבולות
עין אי"ה - מעיין עם נוף למשולש הגבולות
עין מימון ועין חשק – מעיינות במורדות רמת הגולן
עין מימון ועין חשק
גלעד הנצחה לזכרם של חללי חטיבת גולני – בית המכס העליון
גלעד הנצחה לזכרם של חללי חטיבת גולני – בית המכס העליון
שמורת הטבע הר שיפון
שמורת הטבע הר שיפון
אנדרטה לזכר חיילי גדוד מכמ"ת 352 רמת הגולן
אנדרטה לזכר חיילי גדוד מכמ"ת 352
אתר הנצחה לגדוד תותחנים 405 (נמר)
אתר הנצחה לגדוד תותחנים 405 (נמר)
אנדרטה בני התותחנים ציר הנפט
אנדרטה בני התותחנים ציר הנפט
שמורת הטבע הר שיפון
שמורת הטבע הר שיפון
אנדרטה לזכר חיילי גדוד מכמ"ת 352 רמת הגולן
אנדרטה לזכר חיילי גדוד מכמ"ת 352
אתר הנצחה לגדוד תותחנים 405 (נמר)
אתר הנצחה לגדוד תותחנים 405 (נמר)
אנדרטה בני התותחנים ציר הנפט
אנדרטה בני התותחנים ציר הנפט
אנדרטה גדוד 53 סופה רמת הגולן
אנדרטה גדוד 53 סופה
אנדרטת חטיבת ראם חטיבת 179 רמת הגולן
אנדרטת חטיבת ראם חטיבת 179
אנדרטה גדוד 53 סופה רמת הגולן
אנדרטה גדוד 53 סופה
אנדרטת חטיבת ראם חטיבת 179 רמת הגולן
אנדרטת חטיבת ראם חטיבת 179

לזכרם בכנרת והסביבה

מצפה ארבל רייך – לזכרו של ארבל רייך
מצפה ארבל רייך – לזכרו של ארבל רייך
מצפה נוקייב – אתר מורשת קרב
מצפה נוקייב – אתר מורשת קרב
מצפה ארבל רייך – לזכרו של ארבל רייך
מצפה ארבל רייך – לזכרו של ארבל רייך
מצפה נוקייב – אתר מורשת קרב
מצפה נוקייב – אתר מורשת קרב

לזכרם בא. הגליל והגליל העליון

עין דביר עין טופח צומת עמיעד
עין דביר עין טופח - בקיבוץ עמיעד
מצפה נמרוד בראש פינה
מצפה נמרוד וטיול יום בראש פינה
מצפה דדו במטולה - בפסגת הר צפייה
מצפה דדו במטולה - בפסגת הר צפייה
חורבת ירדה ועין ירדה - נחל מחניים
חורבת ירדה ועין ירדה - נחל מחניים
עין דביר עין טופח צומת עמיעד
עין דביר עין טופח - בקיבוץ עמיעד
מצפה נמרוד בראש פינה
מצפה נמרוד וטיול יום בראש פינה
מצפה דדו במטולה - בפסגת הר צפייה
מצפה דדו במטולה - בפסגת הר צפייה
חורבת ירדה ועין ירדה - נחל מחניים
חורבת ירדה ועין ירדה - נחל מחניים
שביל ומצפה רן – שביל החידות
שביל ומצפה רן – שביל החידות
מצפה יפתח
מצפור יפתח
חצר תל חי והאריה השואג
חצר תל חי והאריה השואג
שביל מעלה קורצ'אק – כפר גלעדי למצפה עדי
שביל מעלה קורצ'אק
שביל ומצפה רן – שביל החידות
שביל ומצפה רן – שביל החידות
מצפה יפתח
מצפור יפתח
חצר תל חי והאריה השואג
חצר תל חי והאריה השואג
שביל מעלה קורצ'אק – כפר גלעדי למצפה עדי
שביל מעלה קורצ'אק
אנדרטת אסון המסוקים שאר ישוב
אתר ההנצחה לחללי אסון המסוקים
מצפה לירן סעדיה – דרך נוף קרן נפתלי
מצפה לירן סעדיה – דרך נוף קרן נפתלי
מצודת כ''ח
מצודת כ"ח - מוזיאון הרעות
מצפה חוסיין
מצפה חוסיין
אנדרטת אסון המסוקים שאר ישוב
אתר ההנצחה לחללי אסון המסוקים
מצפה לירן סעדיה – דרך נוף קרן נפתלי
מצפה לירן סעדיה – דרך נוף קרן נפתלי
מצודת כ''ח
מצודת כ"ח - מוזיאון הרעות
מצפה חוסיין
מצפה חוסיין
גבעת האם  - תל אבו חנזיר
גבעת האם  - תל אבו חנזיר
תצפית הר אדיר לזכר הנופלים ממלחמת לבנון השנייה
תצפית הר אדיר לזכר הנופלים ממלחמת לבנון השנייה
מצפה מנחם באמירים
מצפה מנחם במושב אמירים
שמורת טבע נחל קדש
שמורת טבע נחל קדש
גבעת האם  - תל אבו חנזיר
גבעת האם  - תל אבו חנזיר
תצפית הר אדיר לזכר הנופלים ממלחמת לבנון השנייה
תצפית הר אדיר לזכר הנופלים ממלחמת לבנון השנייה
מצפה מנחם באמירים
מצפה מנחם במושב אמירים
שמורת טבע נחל קדש
שמורת טבע נחל קדש
חניון משמר הירדן הישנה – יד משמר הירדן
חניון משמר הירדן הישנה
חניון משמר הירדן הישנה – יד משמר הירדן
חניון משמר הירדן הישנה

לזכרם בחיפה

חוות משמר הכרמל
"שביל החלוצים" לזכרו של אסף רמון ז"ל, האגם הנסתר ועין אלון בנחל אורן
מסלול נחל קטיע דרך אורי פארק נשר
מסלול נחל קטיע דרך אורי פארק נשר
מצפור דוד אייזן בפארק הכרמל
מצפור דוד אייזן בפארק הכרמל - נקודת תצפית
דרך נוף יערות ציפורי – דרך נוף יער קרית אתא
דרך נוף יער קרית אתא
חוות משמר הכרמל
"שביל החלוצים" לזכרו של אסף רמון ז"ל
מסלול נחל קטיע דרך אורי פארק נשר
מסלול נחל קטיע דרך אורי פארק נשר
מצפור דוד אייזן בפארק הכרמל
מצפור דוד אייזן בפארק הכרמל - נקודת תצפית
דרך נוף יערות ציפורי – דרך נוף יער קרית אתא
דרך נוף יער קרית אתא
מצפור השייטת – יער השייטת יער עופר
מצפור השייטת – יער השייטת יער עופר
אנדרטת אסון הכרמל
אנדרטת אסון הכרמל וחוות משמר הכרמל אל חניון האגם
מצפור הסיירים – רכס כרמיה
מצפור הסיירים – רכס כרמיה
שביל נועם ביער עופר: טיול חווייתי ביער מהאגדות
שביל נועם ביער עופר: טיול חווייתי ביער מהאגדות
מצפור השייטת – יער השייטת יער עופר
מצפור השייטת – יער השייטת יער עופר
אנדרטת אסון הכרמל
אנדרטת אסון הכרמל וחוות משמר הכרמל אל חניון האגם
מצפור הסיירים – רכס כרמיה
מצפור הסיירים – רכס כרמיה
שביל נועם ביער עופר: טיול חווייתי ביער מהאגדות
שביל נועם ביער עופר: טיול חווייתי ביער מהאגדות
דרך נוף הכרמל
מצפור טייסת העמק
בוסתן תם – כרם מהר"ל
בוסתן תם – כרם מהר"ל
טיילת אריה גוראל - בת גלים חיפה
טיילת אריה גוראל
דרך נוף הכרמל
מצפור טייסת העמק
בוסתן תם – כרם מהר"ל
בוסתן תם – כרם מהר"ל
טיילת אריה גוראל - בת גלים חיפה
טיילת אריה גוראל

לזכרם בע. יזרעאל וכפר תבור

עין יזרעאל ותצפית מתל יזרעאל
עין יזרעאל וטיול תצפית על נוף הגלבוע
עין חזין עין אורן
עין חזין עין אורן מעיין בצפון עמק יזרעאל
מעיין בשביל החמישה
מעיין בשביל החמישה
שביל נוף גבעת המורה-יששכר שלוחת הצבאים | לזכרו של עובד דרור
שביל נוף גבעת המורה-יששכר
עין יזרעאל ותצפית מתל יזרעאל
עין יזרעאל וטיול תצפית על נוף הגלבוע
עין חזין עין אורן
עין חזין עין אורן מעיין בצפון עמק יזרעאל
מעיין בשביל החמישה
מעיין בשביל החמישה
שביל נוף גבעת המורה-יששכר שלוחת הצבאים | לזכרו של עובד דרור
שביל נוף גבעת המורה-יששכר
יער בלפור יער קהילתי במגדל העמק
יער בלפור מצפה אבינועם
משטרת נהלל ההיסטורית – אתר מורשת
משטרת נהלל ההיסטורית – אתר מורשת
פארק נחל השבעה – ואדי אל מידי
פארק נחל השבעה – ואדי אל מידי
שביל ההתיישבות - חורשת השומרים יער לנדוי – קריית טבעון
חורשת השומרים יער לנדוי – קריית טבעון
יער בלפור יער קהילתי במגדל העמק
יער בלפור מצפה אבינועם
משטרת נהלל ההיסטורית – אתר מורשת
משטרת נהלל ההיסטורית – אתר מורשת
פארק נחל השבעה – ואדי אל מידי
פארק נחל השבעה – ואדי אל מידי
שביל ההתיישבות - חורשת השומרים יער לנדוי – קריית טבעון
חורשת השומרים יער לנדוי – קריית טבעון
מערת הפלמ"ח בקיבוץ משמר העמק
מערת הפלמ"ח בקיבוץ משמר העמק
מצפה שרון חן
מצפה שרון חן
נווה אלעד - מצפה אלעד - שמורת הטבע נחל תבור
מצפה אלעד - נווה אלעד - נחל תבור
שמורת הטבע נחל תבור
תצפית לשון המלך לזכר אורן ליפשיץ נחל תבור
מערת הפלמ"ח בקיבוץ משמר העמק
מערת הפלמ"ח בקיבוץ משמר העמק
מצפה שרון חן
מצפה שרון חן
נווה אלעד - מצפה אלעד - שמורת הטבע נחל תבור
מצפה אלעד - נווה אלעד - נחל תבור
שמורת הטבע נחל תבור
תצפית לשון המלך לזכר אורן ליפשיץ נחל תבור
שביל אוהד - סובב נופית
שביל אוהד
שביל אילן – אתר הנצחה לזכר אילן גבאי
שביל אילן
מצפור ניב קיבוץ מגידו
מצפור ניב קיבוץ מגידו
שביל אוהד - סובב נופית
שביל אוהד
שביל אילן – אתר הנצחה לזכר אילן גבאי
שביל אילן
מצפור ניב קיבוץ מגידו
מצפור ניב קיבוץ מגידו

לזכרם ברמות מנשה

מסלול טיול בעמק השלום - עמק השניים – רמות מנשה
מסלול טיול בעמק השלום - עמק השניים – רמות מנשה
עין נילי - נחל תנינים - צילום יאיר שוהם
עין נילי - נחל תנינים
ההר העגול
ההר העגול
מסלול טיול בעמק השלום - עמק השניים – רמות מנשה
מסלול טיול בעמק השלום - עמק השניים – רמות מנשה
עין נילי - נחל תנינים - צילום יאיר שוהם
עין נילי - נחל תנינים
ההר העגול
ההר העגול

לזכרם בגליל המערבי

מערת הקשת פארק אדמית
פארק אדמית ומערת הקשת
גן לאומי יחיעם
גן לאומי מבצר יחיעם
פרויקט "קירות מדברים" בשתולה
פרויקט "קירות מדברים" בשתולה
אנדרטת שיירת יחיעם - בנתיב השיירה ליחיעם
אנדרטת שיירת יחיעם - בנתיב השיירה ליחיעם
מערת הקשת פארק אדמית
פארק אדמית ומערת הקשת
גן לאומי יחיעם
גן לאומי מבצר יחיעם
פרויקט "קירות מדברים" בשתולה
פרויקט "קירות מדברים" בשתולה
אנדרטת שיירת יחיעם - בנתיב השיירה ליחיעם
אנדרטת שיירת יחיעם - בנתיב השיירה ליחיעם
מצפור מיכל זהר סובב הר גילון
מצפור מיכל זהר סובב הר גילון
פארק אלון חורשת צה"ל בכרמיאל
פארק אלון חורשת צה"ל בכרמיאל
שביל החורש בשתולה
שביל החורש
מפת שביל סובב מכמונים שביל יונתן
שביל סובב מכמנים – שביל יונתן
מצפור מיכל זהר סובב הר גילון
מצפור מיכל זהר סובב הר גילון
פארק אלון חורשת צה"ל בכרמיאל
פארק אלון חורשת צה"ל בכרמיאל
שביל החורש בשתולה
שביל החורש
מפת שביל סובב מכמונים שביל יונתן
שביל סובב מכמנים – שביל יונתן
אנדרטת שייטת 13 בחוף שבי ציון
אנדרטת שייטת 13 בחוף שבי ציון
אנדרטת שייטת 13 בחוף שבי ציון
אנדרטת שייטת 13 בחוף שבי ציון

לזכרם בגלבוע ועמק בית שאן

עין נזם מעיין בלב השדות
עין נזם מעיין בלב השדות
עין שוקק פארק המעיינות
עין שוקק – בריכה צלולה ומרעננת בפארק המעיינות
תל מנורה ומצפה מתניה – קיבוץ טירת צבי
תל מנורה ומצפה מתניה – קיבוץ טירת צבי
רכס הגלבוע
עין הסמל והעמק הנעלם
עין נזם מעיין בלב השדות
עין נזם מעיין בלב השדות
עין שוקק פארק המעיינות
עין שוקק – בריכה צלולה ומרעננת בפארק המעיינות
תל מנורה ומצפה מתניה – קיבוץ טירת צבי
תל מנורה ומצפה מתניה – קיבוץ טירת צבי
רכס הגלבוע
עין הסמל והעמק הנעלם
דרך נוף הגלבוע - כתף שאול וחוות הרוח
נחל יצפור - רכס הגלבוע
דרך נוף הגלבוע - כתף שאול וחוות הרוח
נחל יצפור - רכס הגלבוע

לזכרם במישור החוף הצפוני

גן אהוד אפרתי – זיכרון יעקב
גן אהוד אפרתי – זיכרון יעקב
מצפור מורן ורדי חוטם כרמל
מצפור מורן ורדי חוטם כרמל
מחנה המעפילים עתלית – מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
מחנה המעפילים עתלית
בית התותחן - אתר הנצחה של חיל התותחנים
בית התותחן - אתר הנצחה של חיל התותחנים
גן אהוד אפרתי – זיכרון יעקב
גן אהוד אפרתי – זיכרון יעקב
מצפור מורן ורדי חוטם כרמל
מצפור מורן ורדי חוטם כרמל
מחנה המעפילים עתלית – מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
מחנה המעפילים עתלית
בית התותחן - אתר הנצחה של חיל התותחנים
בית התותחן - אתר הנצחה של חיל התותחנים
גן ירון אמיתי – לזכרו של ירון אמיתי ז"ל
גן ירון אמיתי – לזכרו של ירון אמיתי ז"ל
מצפה תם פרקש בפארק המחצבה - קיסריה
שמורת חולות ומצפה תם פרקש בפארק המחצבה - קיסריה
גן תשבי לזכרו של מיכאל תשבי – שביל הגנים וחניון יום
גן תשבי לזכרו של מיכאל תשבי – שביל הגנים וחניון יום
גן ירון אמיתי – לזכרו של ירון אמיתי ז"ל
גן ירון אמיתי – לזכרו של ירון אמיתי ז"ל
מצפה תם פרקש בפארק המחצבה - קיסריה
שמורת חולות ומצפה תם פרקש בפארק המחצבה - קיסריה
גן תשבי לזכרו של מיכאל תשבי – שביל הגנים וחניון יום
גן תשבי לזכרו של מיכאל תשבי – שביל הגנים וחניון יום

רוצים עוד המלצות לטיולים או אטרקציות עם הילדיםבואו אל קבוצת הפייסבוק הפתוחה שלנו – יש שם עוד המון רעיונות לטיולים ואטרקציות עם הילדים. בקבוצה תוכלו לשאול ולקבל מידע וגם לשתף אותנו בטיולים שלכם – להצטרפות אל קבוצת הפייסבוק לחצו כאן.

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם באינסטגרם לעוד תמונות וחוויות של אטרקציות וטיולים בטבע להצטרפות לאינסטגרם שלנו לחץ כאן.