Skip to content
Search
Search
Close this search box.

טיול בשרון ועמק חפר

גן לאומי חוף השרון
גן לאומי חוף השרון
באדיבות: מרכז המבקרים הצצה באצה של חוות סיקורה
מרכז המבקרים הצצה באצה של חוות סיקורה
משק הכוכבים חקלאות בין שמיים וארץ
משק הכוכבים חקלאות בין שמיים וארץ
באדיבות אולפן הקסם
אולפן הקסם
גן לאומי חוף השרון
גן לאומי חוף השרון
באדיבות: מרכז המבקרים הצצה באצה של חוות סיקורה
מרכז המבקרים הצצה באצה של חוות סיקורה
משק הכוכבים חקלאות בין שמיים וארץ
משק הכוכבים חקלאות בין שמיים וארץ
באדיבות אולפן הקסם
אולפן הקסם
שמורת הטבע ביתן אהרון טיול קליל בשרון
שמורת הטבע ביתן אהרון טיול קליל בשרון
פארק ארץ הצבי – הטבע במלוא אדיבותו בלב השרון
פארק ארץ הצבי – הטבע במלוא אדיבותו בלב השרון
פארק האגם האקולוגי בהוד השרון
פארק האגם האקולוגי בהוד השרון
אגמון פולג - אגמון אודים - מחצבת אודים
אגמון פולג
שמורת הטבע ביתן אהרון טיול קליל בשרון
שמורת הטבע ביתן אהרון טיול קליל בשרון
פארק ארץ הצבי – הטבע במלוא אדיבותו בלב השרון
פארק ארץ הצבי – הטבע במלוא אדיבותו בלב השרון
פארק האגם האקולוגי בהוד השרון
פארק האגם האקולוגי בהוד השרון
אגמון פולג - אגמון אודים - מחצבת אודים
אגמון פולג
פארק רעננה - פארק עירוני בשרון
פארק רעננה - פארק עירוני בשרון
אורבניה מדינת הילדים: משחקייה לילדים בנתניה
אורבניה מדינת הילדים: משחקייה לילדים בנתניה
מצפור ויקר ואגמון חפר
אגמון חפר - טיול צפרות בלב השרון
תערוכת "הידעת" - מוזיאון הרפואה בטכנודע
טכנודע חדרה
פארק רעננה - פארק עירוני בשרון
פארק רעננה - פארק עירוני בשרון
אורבניה מדינת הילדים: משחקייה לילדים בנתניה
אורבניה מדינת הילדים: משחקייה לילדים בנתניה
מצפור ויקר ואגמון חפר
אגמון חפר - טיול צפרות בלב השרון
תערוכת "הידעת" - מוזיאון הרפואה בטכנודע
טכנודע חדרה
חוות התוכים בכפר הס
חוות התוכים בכפר הס
פארק שלולית החורף ושמורת האירוסים בנתניה
פארק שלולית החורף - בריכת דורה בנתניה
שמורת יקום ושער פולג
שמורת טבע שער פולג
מוזיאון הטרקטור בעין ורד – אטרקציה לכל המשפחה
מוזיאון הטרקטור בעין ורד
חוות התוכים בכפר הס
חוות התוכים בכפר הס
פארק שלולית החורף ושמורת האירוסים בנתניה
פארק שלולית החורף - בריכת דורה בנתניה
שמורת יקום ושער פולג
שמורת טבע שער פולג
מוזיאון הטרקטור בעין ורד – אטרקציה לכל המשפחה
מוזיאון הטרקטור בעין ורד
שמורת הטבע קדימה
שמורת הטבע קדימה
פארק נחל חדרה
פארק נחל חדרה
יער האילנות חניון איל"ן וחניון מתן גוטליב
יער האילנות מערב - חניון איל"ן וחניון מתן גוטליב
יער האילנות – גן בוטני יערני (ארבורטום) ומרכז מבקרים
יער האילנות – גן בוטני יערני (ארבורטום) ומרכז מבקרים
שמורת הטבע קדימה
שמורת הטבע קדימה
פארק נחל חדרה
פארק נחל חדרה
יער האילנות חניון איל"ן וחניון מתן גוטליב
יער האילנות מערב - חניון איל"ן וחניון מתן גוטליב
יער האילנות – גן בוטני יערני (ארבורטום) ומרכז מבקרים
יער האילנות – גן בוטני יערני (ארבורטום) ומרכז מבקרים
נחל אלכסנדר – פארק צבי הנחל
גשר הצבים – פארק צבי הנחל בנחל אלכסנדר
יער קדימה - קרן קיימת לישראל
יער קדימה – קרן קיימת לישראל
מאגר משמר השרון - מאגר ויקר
מאגר משמר השרון - מצפור ויקר
חורשת הסרג'נטים – יער נתניה
חורשת הסרג'נטים – יער נתניה
נחל אלכסנדר – פארק צבי הנחל
גשר הצבים – פארק צבי הנחל בנחל אלכסנדר
יער קדימה - קרן קיימת לישראל
יער קדימה – קרן קיימת לישראל
מאגר משמר השרון - מאגר ויקר
מאגר משמר השרון - מצפור ויקר
חורשת הסרג'נטים – יער נתניה
חורשת הסרג'נטים – יער נתניה
חרבת סמרה נחל אלכסנדר
גן לאומי נחל אלכסנדר – חורבת סמרה וחוף בית ינאי
קטע נחל לדוגמא בפארק איטליה – נחל אלכסנדר
קטע נחל לדוגמא בפארק איטליה – נחל אלכסנדר
פארק אוטופיה
פארק אוטופיה
פארק עירוני הרצליה
פארק עירוני הרצליה
חרבת סמרה נחל אלכסנדר
גן לאומי נחל אלכסנדר – חורבת סמרה וחוף בית ינאי
קטע נחל לדוגמא בפארק איטליה – נחל אלכסנדר
קטע נחל לדוגמא בפארק איטליה – נחל אלכסנדר
פארק אוטופיה
פארק אוטופיה
פארק עירוני הרצליה
פארק עירוני הרצליה
שביל האורנים ושביל אלוני התבור – כוכב יאיר
שביל האורנים ושביל אלוני התבור – כוכב יאיר
יער הרקפות ומצפה האחים – חורבת נשה בכוכב יאיר
יער הרקפות ומצפה האחים – חורבת נשה בכוכב יאיר
גן לאומי ושמורת טבע חוף גדור
גן לאומי ושמורת טבע חוף גדור
אקו פארק חדרה – פארק בילוי ואטרקציות לכל המשפחה
אקו פארק חדרה – פארק בילוי ואטרקציות לכל המשפחה
שביל האורנים ושביל אלוני התבור – כוכב יאיר
שביל האורנים ושביל אלוני התבור – כוכב יאיר
יער הרקפות ומצפה האחים – חורבת נשה בכוכב יאיר
יער הרקפות ומצפה האחים – חורבת נשה בכוכב יאיר
גן לאומי ושמורת טבע חוף גדור
גן לאומי ושמורת טבע חוף גדור
אקו פארק חדרה – פארק בילוי ואטרקציות לכל המשפחה
אקו פארק חדרה – פארק בילוי ואטרקציות לכל המשפחה
דרף נוף יער חורשים – שביל הרקפות אל חורבת זכור
דרף נוף יער חורשים – שביל הרקפות אל חורבת זכור
שביל יער אייל וגבעת המוצב
שביל יער אייל וגבעת המוצב
גבעה ארץ ישראל לזכרו של גיא גמליאלי ז"ל
גבעה ארץ ישראל לזכרו של גיא גמליאלי ז"ל
מסלול בשמורת מצפה ספיר – חורבת חנות – כוכב יאיר
מסלול בשמורת מצפה ספיר – חורבת חנות – כוכב יאיר
דרף נוף יער חורשים – שביל הרקפות אל חורבת זכור
דרף נוף יער חורשים – שביל הרקפות אל חורבת זכור
שביל יער אייל וגבעת המוצב
שביל יער אייל וגבעת המוצב
גבעה ארץ ישראל לזכרו של גיא גמליאלי ז"ל
גבעה ארץ ישראל לזכרו של גיא גמליאלי ז"ל
מסלול בשמורת מצפה ספיר – חורבת חנות – כוכב יאיר
מסלול בשמורת מצפה ספיר – חורבת חנות – כוכב יאיר
שמורת הטבע בני ציון
שמורת הטבע בני ציון
אגם הצלילים בראש העין – נחל רבה
אגם הצלילים בראש העין – נחל רבה
גן לאומי מגדל צדק – רשות הטבע והגנים
גן לאומי מגדל צדק – רשות הטבע והגנים
מסלול שביל פרחי הבר – חורבת דייר ומצפור אילן יער ראש העין
מסלול שביל פרחי הבר – חורבת דייר ומצפור אילן יער ראש העין
שמורת הטבע בני ציון
שמורת הטבע בני ציון
אגם הצלילים בראש העין – נחל רבה
אגם הצלילים בראש העין – נחל רבה
גן לאומי מגדל צדק – רשות הטבע והגנים
גן לאומי מגדל צדק – רשות הטבע והגנים
מסלול שביל פרחי הבר – חורבת דייר ומצפור אילן יער ראש העין
מסלול שביל פרחי הבר – חורבת דייר ומצפור אילן יער ראש העין
חוות הנוי – הגן הבוטני ליד כפר מונאש
חוות הנוי – הגן הבוטני
פארק בריכת החורף לב השרון עין שריד
פארק בריכת החורף לב השרון - עין שריד
שמורת האירוסים נתניה
שמורת האירוסים נתניה
תל מיכל – טיול פריחה ותצפית על מרינה הרצליה
תל מיכל – טיול פריחה ותצפית על מרינה הרצליה
חוות הנוי – הגן הבוטני ליד כפר מונאש
חוות הנוי – הגן הבוטני
פארק בריכת החורף לב השרון עין שריד
פארק בריכת החורף לב השרון - עין שריד
שמורת האירוסים נתניה
שמורת האירוסים נתניה
תל מיכל – טיול פריחה ותצפית על מרינה הרצליה
תל מיכל – טיול פריחה ותצפית על מרינה הרצליה
גן לאומי חוף בית ינאי
גן לאומי חוף בית ינאי
חוף מכמורת
חוף מכמורת
משק הפארק – חווית קטיף ופעילויות לילדים
משק הפארק – חווית קטיף ופעילויות לילדים
חוף סירונית נתניה חופי הים של נתניה
חופי הים של נתניה
גן לאומי חוף בית ינאי
גן לאומי חוף בית ינאי
חוף מכמורת
חוף מכמורת
משק הפארק – חווית קטיף ופעילויות לילדים
משק הפארק – חווית קטיף ופעילויות לילדים
חוף סירונית נתניה חופי הים של נתניה
חופי הים של נתניה
פארק כל הילדים – פארק ארבע העונות
פארק כל הילדים – פארק ארבע העונות
המפל הנסתר שמקורות הירקון
המפל הנסתר במקורות הירקון - מפל שרונים
טסים על מיקס שרונים - קרדיט צילום מתחם מיקס שרונים
MEEX – עולם האטרקציות של מתחם שרונים בהוד השרון
ספלאש שרונים – אטרקציות מים ייחודית לילדים
ספלאש שרונים – אטרקציות מים ייחודית לילדים
פארק כל הילדים – פארק ארבע העונות
פארק כל הילדים – פארק ארבע העונות
המפל הנסתר שמקורות הירקון
המפל הנסתר במקורות הירקון - מפל שרונים
טסים על מיקס שרונים - קרדיט צילום מתחם מיקס שרונים
MEEX – עולם האטרקציות של מתחם שרונים בהוד השרון
ספלאש שרונים – אטרקציות מים ייחודית לילדים
ספלאש שרונים – אטרקציות מים ייחודית לילדים
משק הלברכט גינת אוכל
משק הלברכט גינת אוכל
פארק נחל חביבה
פארק נחל חביבה
שמורת הטבע אודים: פריחה עונתית מרשימה של חצבים ונרקיסים
שמורת הטבע אודים
שביל נחל הדס
שביל נחל הדס
משק הלברכט גינת אוכל
משק הלברכט גינת אוכל
פארק נחל חביבה
פארק נחל חביבה
שמורת הטבע אודים: פריחה עונתית מרשימה של חצבים ונרקיסים
שמורת הטבע אודים
שביל נחל הדס
שביל נחל הדסהטבע אודים
עקבות בשמורת חולות סמר
שמורת טבע נחל פולג
אקו פארק אפולוניה
אקו פארק לאומי אפולוניה
מצוק ארסוף קדם - גן לאומי חוף השרון
מצוק ארסוף קדם - גן לאומי חוף השרון
מוזיאון למורשת אלי כהן - האיש שלנו עדיין בדמשק
מוזיאון למורשת אלי כהן
עקבות בשמורת חולות סמר
שמורת טבע נחל פולג
אקו פארק אפולוניה
אקו פארק לאומי אפולוניה
מצוק ארסוף קדם - גן לאומי חוף השרון
מצוק ארסוף קדם - גן לאומי חוף השרון
מוזיאון למורשת אלי כהן - האיש שלנו עדיין בדמשק
מוזיאון למורשת אלי כהן
הגלריה הירוקה - פארק דינה
הגלריה הירוקה - פארק דינה
מוזיאון ה"חאן" בחדרה - צילום: בני לפיד
מוזיאון ה"חאן" בחדרה
גבעת האלון - גבעת דרור - בני דרור
גבעת האלון - גבעת דרור - בני דרור
גבעת הצבעונים בחדרה
גבעת הצבעונים בחדרה
הגלריה הירוקה - פארק דינה
הגלריה הירוקה - פארק דינה
מוזיאון ה"חאן" בחדרה - צילום: בני לפיד
מוזיאון ה"חאן" בחדרה
גבעת האלון - גבעת דרור - בני דרור
גבעת האלון - גבעת דרור - בני דרור
גבעת הצבעונים בחדרה
גבעת הצבעונים בחדרה
שמורת הטבע העירונית עץ השיזף
שמורת הטבע העירונית עץ השיזף - רעננה
נחל סלעית
נחל סלעית ומצפה הדר גולדין – גן לאומי צור נתן
פארק רעננה - פארק עירוני בשרון
שביל רעננה
גן לאומי אפולוניה תל ארשף
גן לאומי אפולוניה
שמורת הטבע העירונית עץ השיזף
שמורת הטבע העירונית עץ השיזף - רעננה
נחל סלעית
נחל סלעית ומצפה הדר גולדין – גן לאומי צור נתן
פארק רעננה - פארק עירוני בשרון
שביל רעננה
גן לאומי אפולוניה תל ארשף
גן לאומי אפולוניה
הנבחרים מוזיאון השעווה הישראלי
הנבחרים מוזיאון השעווה הישראלי
באדיבות ג'ימבו פליי – ג'ימבורי ופארק טרמפולינות
ג'ימבו פליי – ג'ימבורי ופארק טרמפולינות
גבעת האירוסים בגבעת אולגה חדרה
גבעת האירוסים עין הים חדרה
שביל האירוסים יער האילנות
שביל האירוסים יער האילנות
הנבחרים מוזיאון השעווה הישראלי
הנבחרים מוזיאון השעווה הישראלי
באדיבות ג'ימבו פליי – ג'ימבורי ופארק טרמפולינות
ג'ימבו פליי – ג'ימבורי ופארק טרמפולינות
גבעת האירוסים בגבעת אולגה חדרה
גבעת האירוסים עין הים חדרה
שביל האירוסים יער האילנות
שביל האירוסים יער האילנות
קטיף תותים בתות בקיבוץ
תות בקיבוץ: קטיף תותים, פרחים וירקות העונה
משק ברגר: חוויה קסומה לכל המשפחה בלב השרון
משק ברגר: חוויה קסומה לכל המשפחה בלב השרון
מתחמי וויט פול White Pool
מתחמי וויט פול White Pool חריש
שביל התפוזים: הרפתקה לכל המשפחה בלב פרדס
שביל התפוזים
קטיף תותים בתות בקיבוץ
תות בקיבוץ: קטיף תותים, פרחים וירקות העונה
משק ברגר: חוויה קסומה לכל המשפחה בלב השרון
משק ברגר: חוויה קסומה לכל המשפחה בלב השרון
מתחמי וויט פול White Pool
מתחמי וויט פול White Pool חריש
שביל התפוזים: הרפתקה לכל המשפחה בלב פרדס
שביל התפוזים

ניתן לחפש על פי מיקום במפה

רוצים עוד המלצות לטיולים או אטרקציות עם הילדיםבואו אל קבוצת הפייסבוק הפתוחה שלנו – יש שם עוד המון רעיונות לטיולים ואטרקציות עם הילדים. בקבוצה תוכלו לשאול ולקבל מידע וגם לשתף אותנו בטיולים שלכם – להצטרפות אל קבוצת הפייסבוק לחצו כאן.

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם באינסטגרם לעוד תמונות וחוויות של אטרקציות וטיולים בטבע להצטרפות לאינסטגרם שלנו לחץ כאן.