Skip to content
Search
Search
Close this search box.

תנאי שימוש

1- מבוא

1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט “בשביל המשפחה”, בכתובת: www.familytrips.co.il (להלן: “האתר“).

1.2 תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לכל מגדר.

1.3 בגלישה או בשימוש באתר זה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת ללא מגבלות או סייגים לתנאי השימוש באתר כמפורט במסמך זה ומדיניות הפרטיות של האתר – למדיניות פרטיות לחצו כאן (להלן יחד: “תנאי השימוש“). אם אינך מסכים לתנאי השימוש, או לכל חלק מהם, עליך להימנע מכל גישה ו/או שימוש באתר.

1.4 אנו עשויים לתקן או לשנות את תנאי השימוש, או כל חלק מהם, מעת לעת. הנוסח המחייב של התנאים ביחס לכל שימוש באתר, יהיה זה התקף במועד השימוש.

1.5 תנאי השימוש מחייבים את כל המשתמשים באתר ובשירותים המוצעים בו, וזאת בין אם השימוש באתר נעשה באמצעות מחשב, טלפון חכם או בכל אמצעי אחר הידוע כיום או יהיה ידוע בעתיד, בין אם המשתמש ביצע רישום לאתר ובין אם לא ביצע רישום לאתר.

2 – שירותים ושימושים

2.1 “בשביל המשפחה” (להלן: “החברה“) עוסקת בהמלצות לטיולים, אטרקציות ואירועים ברחבי הארץ. במסגרת זו, מופעל האתר, בנוסף לערוצי תקשורת נוספים לרבות עמוד אינסטגרם וקהילות פייסבוק, וואטסאפ, וטלגרם (להלן: “קהילות“). התוכן באתר ובקהילות, לרבות הטקסט והתמונות, נוצר על ידי החברה או מי מטעמה או על ידי המשתמשים (להלן: “תוכן משתמשים“). חלק מהתוכן המוצג באתר או בקהילות הינו תוכן שיווקי.

2.2 משתמש המעלה תוכן משתמשים הוא האחראי הבלעדי לכל תוכן המועלה על ידו לאתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, למחוק, לשנות, לתרגם או להעתיק כל תוכן גולשים מכל סוג שהוא, בשיקול דעתה הבלעדי.

2.3 בכל העלאה והפצה של תוכן, בין אם באתר או בקהילות, הינך מתחייב ומצהיר לחברה כי (1) יש בידיך כל הזכויות הדרושות כדי לפרסם או להפיץ תוכן זה, וכן (2) פרסום והפצה של תוכן זה אינו מפר או פוגע בזכויות של צד שלישי כלשהו.

2.4 משתמש המעלה תוכן גולשים מעניק לחברה רישיון שאינו מוגבל בזמן וללא תמורה להשתמש, לשכפל, להעתיק, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי וכן ליצור ארכיון או גיבוי של התוכן.

2.5 כמפורט להלן, לחברה אין כל שליטה או יכולת לשלוט ולנטר תוכן משתמשים, ועל כן לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. עם זאת, החברה רשאית, אך אינה מחויבת, לנקוט בכל פעולה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסרה של כל או חלק מתוכן משתמשים.

2.6 אם הנך סבור שזכויותיך הופרו על ידי תוכן משתמשים, אנא יידע אותנו בדבר בכתובת הדוא”ל: contact@familytrips.co.il

3- שימושים אסורים

3.1 משתמשים לא רשאים לבצע את הפעולות הבאות בעת שימוש באתר, בתוכן האתר ובקהילות:

   3.1.1 לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר ללא אישור מהחברה;

   3.1.2 להעתיק, לשנות, לעבד, לתרגם, לשכפל, לשדר, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

   3.1.3 לעשות שימוש או לפרסם שפה גסה, מאיימת, מטרידה, מעליבה, מבזה, מסיתה, מתגרה, משתלחת וכיוצא בזה;

   3.1.4 לעשות שימוש או לפרסם תוכן בעל אופי פורנוגרפי;

   3.1.5 לבצע כל פרסומת, לרבות על ידי פרסום של אתרים, מודעות, שירותים, או מוצרים באתר, הן בפורומים והן בהודעות אישיות, לרבות משלוח המוני (SPAM) של הודעות מכל סוג שהוא שלא על-פי בקשת/רצון הנמענים.

   3.1.6 לחשוף קטינים ללא הסכמתם והסכמת הוריהם או האחראים עליהם, לחשוף תוכן המציג קטין באופן מבזה או פוגעני אחר ו/או מידע ופרטים כלשהם לגבי קטינים בניגוד להוראות הדין.

   3.1.7 לחשוף כל מידע אישי כלשהו, כגון שם מלא כתובת, מספר טלפון, כותבת דוא”ל, מספר כרטיס אשראי, וכיוצא הזה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

   3.1.8 לפרסם או להפיץ קבצים זדוניים שעשויים להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר מידע של המשתמש בקובץ ללא ידיעתו וללא הסכמתו.

   3.1.9 או לפרסם תוכן המפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות תוכן המפר סודות מסחריים או חובות אמון כלפי צד שלישי, ותוכן המעודד שיתוף קבצים פיראטיים.

   3.1.10 להתחזות לאדם או לכל גורם אחר, בכל צורה שהיא.

   3.1.11 לעשות שימוש או לפרסם בלתי חוקי או בלתי מוסרי באתר, לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום, פרסום ביודעין של חומר מוגן בזכויות, פרסום העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, פרסום העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב.

   3.1.12 לעבור על חוקי מדינת ישראל בדרך כלשהי.

4 – פרטיות

4.1 משתמשים יכולים להצטרף לקהילות מיוזמתם, ולקבל בין היתר הודעות פרסומיות, לרבות באמצעות הודעות למכשיר הסלולרי (כגון SMS, Push Notifications, e-mails). המשתמש רשאי, בכל עת, לעזוב את הקהילות בעצמו כדי להפסיק לקבל הודעות אלו.

4.2 החברה רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies”) במסגרת האתר על מנת לאחסן מידע שאינו אישי עבור משתמשי האתר. המשתמש רשאי ויכול להתאים את ההגדרות בתוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב עוגיות או לצורך מחיקת העוגיות הקיימות.

4.3 ניתן לעיין ביתר הרחבה במידע נוסף הקשור לענייני פרטיות כמפורט במדיניות הפרטיות – למדיניות פרטיות לחצו כאן.

5 – קניין רוחני

5.1 זכויות יוצרים. מלבד תוכן המשתמשים (כהגדרתו לעיל), התכנים המוצגים באתר ובקהילות, לרבות עיצוב האתר והגרפיקה, התכנים המילוליים, תמונות, עריכה וכיוב’, כפופים (או עשויים להיות כפופים) להגנה על זכויות יוצרים. בהתאם, אין להעתיק את תוכנו של האתר, להוריד, לשנות, לשכפל, לפרסם או לשדר מחדש כל מידע או תוכן הכלול באתר או כל חלק ממנו בכל אמצעי אלקטרוני או בעותק קשיח, או ליצור כל יצירה, יצירה נגזרת או בדרך אחרת, המבוססת על תמונות, טקסט, מסמכים או מידע כאמור, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

5.2 סימני מסחר. החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש של כל השמות והסימנים המוצגים באתר, לרבות שמות מסחריים, סימנים מסחריים, סמלים, אייקונים (icons), סימנים גרפיים, עיצוב, לוגואים (logo). ואלו עלולים להיות סימני מסחר/שירות רשומים של החברה או של צדדים שלישיים. השימוש או השימוש לרעה בסימני מסחר/שירות אלה או כל חומר אחר, הנו אסור באופן מפורש ועלול להיות הפרה של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או חוקים אחרים להגנה על קניין רוחני.

5.3 המשתמש אינו רשאי להעלות, להטביע, להעביר, לשדר או להפוך לזמין כל חומר המפר כל סוד מסחרי, זכויות יוצרים, או זכויות אחרות של כל אדם או ישות.

5.4 אם הינך סבור שזכויותיך הופרו על ידי תוכן משתמשים, אנא יידע אותנו בדבר בכתובת הדוא”ל: contact@familytrips.co.il

6 – קישורים לצדדים שלישיים

6.1 האתר והקהילות עשויים לכלול קישורים או הפניות לאתרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים עליהם אין לחברה שליטה. החברה לא תישא בכל אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא, לרבות לדיוק, לאמיתות או לשלמות של כל מידע הכלול אצל צדדים שלישיים אלו. החברה לא תישא בכל אחריות לנזקים שנגרמו או הנובעים מתוכן או מידע כאלה המצויים באתרים של צדדים שלישיים. ההכללה של קישורי צד שלישי אינה מעידה על אישור או המלצה של החברה.

6.2 על כל משתמש האחריות לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים בעת השימוש בקישורים.

7 – הגבלת אחריות 

7.1 הגישה והשימוש באתר זה, בקהילות ובתכנים הם על אחריות המשתמש בלבד. החברה שומרת את הזכות לשנות בכל עת את התוכן של אתר זה או את תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות למדיניות פרטיות לחצו כאן בכל עניין ומכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת, ועל משתמשי האתר לבדוק פריטים אלה על בסיס תקופתי.

7.2 על אחריות המשתמש בלבד לבדוק היטב את תנאי השטח ומזג האוויר במקום הרלוונטי ובסביבתו בסמוך למועד היציאה, ולבדוק את פרטי האירוע ומועדו ישירות מול מקום האירוע, יחד עם ההגבלות הרלוונטיות על מקום האירוע.

7.3 מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לתוכן משתמשים ולא תישא בכל אחריות בקשר לכך, לרבות במקרים בהם תוכן המשתמשים חשוד כמטעה, מעוול, מפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני כלשהן, או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו.

7.4 החברה אינה נושאת בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לדיוק או לשלמותו של המידע או התוכן באתר ובקהילות, לרבות תוכן משתמשים. החברה אינה אחראית לכל נזק (לרבות נזק ישיר, משני, תוצאתי, עקיף או עונשי) שנגרם למשתמש באתר או לכל צד שלישי בקשר עם האתר.

8 – שיפוי 

8.1 המשתמש מסכים לשפות את החברה (ובכלל זה נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, ספקים ושותפים של צד שלישי), כנגד מלוא ההפסדים, ההוצאות, הנזקים והעלויות, לרבות שכר טרחת עורך דין, בקשר עם הפרה כלשהי על ידי המשתמש של הוראות הדין או הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

8.2 שיפוי זה כולל, ללא הגבלה, כל טענה, אובדן, דרישה או תביעת כתוצאה מהפרה או פגיעה בזכויות צד שלישי (לרבות וללא הגבלה כל זכויות יוצרים, זכות קניינית אחרת, זכות לשם טוב או זכות לפרטיות) ומהפרות משתמש כגון העלאת וירוסים, תולעים (worms), עכבישים (spiders), סוסים טרויאניים (Trojan horse) או אמצעים אחרים של התנהגות בלתי הולמת טכנולוגית, בין שידועים כיום ובין שידועים בעתיד.

8.3 חובת השיפוי של המשתמש תחול ללא הגבלה בזמן או טריטוריה.

9 – חוק; שיפוט

9.1 השימוש באתר כפוף לחוק הישראלי. פרשנותם ואכיפתם של תנאי השימוש או כל מחלוקת או הליך משפטי הנובעים מהם, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

9.2 כל פעולה משפטית או הליך הקשור לאתר או לתנאי השימוש יובא לשיפוט הבלעדי והייחודי של בתי המשפט המוסמכים בחיפה.

9.3 החברה שומרת את הזכות לכל פיצוי, סעד או תרופה בחוק או במקרה של הפרה של תנאי שימוש אלו.

10 – כללי

10.1 בעשיית שימוש באתר הינך מאשר כי הינך כשיר באופן מלא להתחייב כאמור בתנאים, חובות, הצהרות, מצגים, והתחייבויות שנקבעו בתנאי השימוש ולקיימם במלואם.

10.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את החברות בקהילות כל משתמש שעשה אחת מאלה: (1) הפר את הוראות הדין או את תנאי השימוש; (2) פגע בזכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, או כל קניין אחר או זכות לפרטיות או שם טוב של כל צד שלישי; (3) הטריד, פגע או פעל בדרך כלשהי שיש בה, או עלול להיות בה, לפי שיקול דעת החברה, הפרעה או שיבוש או פגיעה בפעילות האתר והקהילות, במפעיליהם, במשתמשים אחרים באתר או בצדדים שלישיים כלשהם.

10.3 החברה עושה מאמץ לאפשר את שירותי פעילות האתר ברציפות אולם יכול ומסיבות שונות תהיינה תקלות ו/או הפסקות בפעילות כאמור או בחלק ממנה. למשתמשים לא תעמוד כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר עם תקלה ו/או הפסקה כאמור.