Skip to content

מלונות, צימרים וכפרי נופש מסביב לעיר - ירושלים

גן לאומי הר הרוח ודרך נוף נחל יתלה
כפר הנופש מלון רמת רחל
גן לאומי צובה – תל צובה פארק יצחק רבין
מלון צובה
גן לאומי הר הרוח ודרך נוף נחל יתלה
כפר הנופש מלון רמת רחל
גן לאומי צובה – תל צובה פארק יצחק רבין
מלון צובה