Skip to content
חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות פרטיות

1 – הקדמה

1.1 מדיניות הפרטיות שלהלן מפרטת את האופן בו נשמרת פרטיות המידע באתר “בשביל המשפחה”, בכתובת: www.familytrips.co.il  (להלן: “האתר“).

1.2 החברה עושה את כל שביכולתה כדי לכבד את פרטיותם של משתמשי האתר. בעת שימוש האתר, אינך מחויב לספק כל מידע אישי (לרבות שם מלא, מין, גיל, מקום מגורים) והשימוש כולו יכול להיעשות באופן אנונימי לחלוטין.

1.3 מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר – לתנאי שימוש לחצו כאן.

2 – שירותי האתר והשימוש בו

2.1 “בשביל המשפחה” (להלן: “החברה“) עוסקת בהמלצות לטיולים, אטרקציות ואירועים ברחבי הארץ. במסגרת זו, מופעל האתר, בנוסף לערוצי תקשורת נוספים לרבות עמוד אינסטגרם וקהילות פייסבוק, וואטסאפ, וטלגרם (להלן: “קהילות“). התוכן באתר ובקהילות, לרבות הטקסט והתמונות, נוצר על ידי החברה או מי מטעמה או על ידי המשתמשים (להלן: “תוכן משתמשים“).

2.2 בעת השימוש באתר והצטרפות לקהילות, אינך מחויב לספק כל מידע אישי (לרבות שם מלא, מין, גיל, מקום מגורים).

2.3 משתמשים יכולים להצטרף לקהילות מיוזמתם, ולקבל בין היתר הודעות פרסומיות, לרבות באמצעות הודעות למכשיר הסלולרי (כגון SMS, Push Notifications, e-mails). המשתמש רשאי, בכל עת, לעזוב את הקהילות בעצמו כדי להפסיק לקבל הודעות אלו.

3 – המידע שנאסף בעת שימוש

3.1 האתר ו/או החברה אינם אוספים, מתעדים, עושים שימוש או מעבירים מידע המאפשר זיהוי אישי של משתמשים.

3.2 בעת שימוש באתר, מתועד מידע שדפדפן המשתמש שולח באופן אוטומטי. יומני שרת אלו עשויים לכלול מידע כגון בקשת האינטרנט שלך, כתובת פרוטוקול אינטרנט, סוג דפדפן, שפת דפדפן, תאריך והשעה של בקשתך ועוגייה אחת או יותר שעשויות לזהות את הדפדפן שלך באופן ייחודי.

3.3 בעת השימוש באתר מתועד מידע סטטיסטי אודות היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. לצורך איסוף המידע משתמשת החברה בטכנולוגיות שונות כדוגמת Google Analytics המסייעות לה לנתח את דפוסי הפעילות באתר ולבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

4 – עוגיות

4.1 החברה רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies”) במסגרת האתר על מנת לאחסן מידע שאינו אישי עבור משתמשי האתר. המשתמש רשאי ויכול להתאים את ההגדרות בתוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב עוגיות או לצורך מחיקת העוגיות הקיימות.

5 – גילוי של מידע המאפשר זיהוי אישי

5.1 החברה או מי מטעמה לא תחשוף מידע אישי הקשור למשתמש בפני צדדים שלישיים, אלא במקרים בהם היא מחוייבת לעשות זאת על פי דין או במקרה בו גילוי כזה הוא נחוץ באופן סביר: (א) על פי כל חוק, תקנה, צו, הליך משפטי או בקשה שיפוטית או מעין ממשלתית לאכיפה סמכות, (ב) לחקור כל הפרה בהתאם להסכם תנאי שימוש לתנאי שימוש לחצו כאן, (ג) לגלות, למנוע, או בדרך אחרת בנושאי הונאת כתובת, אבטחה או טכני, או (ד) כמגן מפני נזק ממשי לזכויות, רכוש או הביטחון של החברה, והכל כפי הנדרש או מותר על פי החוק.

5.2 חברה שומרת לעצמה את הזכות  להעביר מידע אודות משתמש לידי הרשויות המוסמכות, אם קיים חשש לבצע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי ובמקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומידית למשתמש.

6 – שירותים של צדדים שלישיים

6.1 יתכן שחלק מהשירותים באתר ניתנים על ידי צדדים שלישיים שאינם בשליטת החברה. במהלך השימוש בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ לעיין גם במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים.

7 – אבטחת מידע

7.1 החברה נעזרת באמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן על המידע מפני גישה לא מורשה או שינוי לא מורשה, גילוי או השמדה של נתונים. אלה כוללים ביקורות פנימיות של איסוף נתונים, אחסון ועיבוד שיטות העבודה ואמצעי אבטחה.

7.2 גישה למידע אישי לעובדי החברה, קבלנים וסוכנים מטעמה מוענק על בסיס צורך לדעת (a need to know basis), על מנת להפעיל, לפתח או לשפר את התכונות או השירותים שלנו.

7.3 על אף אמצעי הבטיחות האמורים לעיל, ייתכנו מקרים שאינם בשליטתנו ו/או הנובעים מכוח עליון, ואשר בעטיים עלול חלק מהמידע המועבר לנו על ידי המשתמשים להיחשף לשימוש בלתי מורשה. אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג ומין שהוא שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מחשיפה של מידע כאמור, למעט ככל שנזק זה נגרם בכוונת זדון או רשלנות רבתי של החברה.

8 – שינויים במדיניות פרטיות זו

8.1 יש לציין כי מדיניות פרטיות זו עשויה להשתנות מעת לעת. החברה לא תצמצם את היקף הפרטיות של המשתמשים בהתאם למדיניות פרטיות זו ללא קבלת הסכמתם.

8.2 ניתן ליצור איתנו קשר בכתובת שלהלן לשאלות נוספות לגבי מדיניות הפרטיות של האתר בכתובת: mornasfamilytrips@gmail.com.